Lowrance SonarViewer v 2.1.2
 


Visningsprogrammet SonarViewer från Lowrance har ett allvarligt fel.
 
Downscan har sitt nyaste data ("soundings") till höger i bilden.
Den sounding som anges i fönstrets rubrikrad är den äldsta, dvs den längst till vänster i bilden.
Om man håller musen över en punkt i bilden får man information om just den punkten.
Man får Sounding#, djup, curserns sidoposition, long, lat...
 
Sidescan visar det äldsta data längst ner och det nyaste längst upp.
Angiven sounding i fönstrets ram avser bildens nedersta data.
Men - om man nu för musen över bilden är det tvärtom...
I stället för att räkna soundings från bildens nederkant räknar dom från bildens överkant!!
Det innebär att data från muspekaren inte kan användas...
Om du verkligen vill använda mus-data - läs bildens över eller underkant och ta datat från den andra kanten!
Allt annat blir fel!!
Vänligen kolla en detaljerad demo här
 
Det finns ett fel till...
När man kommer till sounding 32767 - sedan fungerar inte synkroniseringen mellan de olika fönstren längre...
Man har nämligen i programmet använt en räknarvariabel med 16 bitars ordlängd - vilket gör att den bara kan räkna mellan -32768 och +32767...
 
 
The program SonarViewer from Lowrance has a serious error.
 
Downscan has the newest data ("soundings") to the right in the picture.
The sounding shown in the window frame is the oldest one, the one to the left in the picture.
With the mouse over a point in the picture that points data is presented.
There is Sounding#, depth, curser depth, long, lat...
 
Sidescan shows the oldest data at the bottom and the newest at the top.
The sounding in the window frame is the bottom line sounding.
But - now holding the mouse over a point in the picture the presented data will be in reverse order...
The digital info is counting soundings from the top of the picture and downwards - it should have been from the bottom and upwards!!
That means that the digital data is useless...
If you really want to use the mouse data - use the bottom or top line sounding - and take the digital mouse data from the opposit border!
Otherwise you are messed up!!
Please view a detailed demo here
 
There is another error...
When reaching sounding 32767 - then the program stops synchronizing the windows...
The programmer has used a variabel with 16 bits length - giving the range of the variabel between -32768 and +32767...
 

Detected by Arne Ljungdahl